Hjem

Fonden Enkesædet

Østergade 10, Herrestrup

4571 Grevinge

59324849 mail: enkesaedet@mail.tele.dk

 

 

 

 

Enkesædet:

 

Er godkendt i henhold til Servicelovens § 66 stk. 1nr.5

og er organiseret som en fond, med en bestyrelse på i alt 5 medlemmer. Enkesædet blev etableret i 1999 på en gammel landejendom, tæt ved Nykøbing Sj. der netop havde det pudsige navn Enkesædet. Vi flyttede i 2005 til Herrestrup.

 

Vi har plads til syv unge , og er godkendt til at modtage unge i alderen 12-18 år på indskrivningstidspunktet.

 

 

Målgruppe:

 

Børn og unge , der kan indgå i en følelsesmæssig relation og som på sigt kan udvikle evnen til involvering. Børn og unge der har været udsat for omsorgssvigt, dårlige skoleforløb og skiftende anbringelsessteder.

 

Kontaktsvage unge der kan gøre brug af eksisterende skoletilbud.

 

Enkesædet modtager ikke unge der er voldsomt udadreagerende eller unge , der er misbruger af rusmidler.

 

 

 

Pædagogikken:

 

På Enkesædet tager vi udgangspunkt i den enkelte og er funderet i relationspædagogik. Relationen mellem den unge og de voksne er en væsentlig del af det pædagogiske arbejde. Det er pædagogernes opgave, at udvikle og vedlige holde relationen så hele opholdet får et naturligt forløb.

 

Det pædagogiske mål er, at de unge opnår større selvindsigt, og der lægges i det daglige arbejde vægt på en pædagogik, der bygger på ligeværd og respekt for den enkelte og dennes baggrund. Målet er blandt andet, at give den unge lejlighed til gradvist at bryde gamle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

 

Copyright © All Rights Reserved